הסדר פנסיוני הוא שם המתייחס למערכת התנאים הפנסיוניים המוענקים מכוח הוראה רגולטורית או במסגרת תנאי העבודה בארגון.
בניית המערך הפנסיוני בארגון דורש היכרות מעמיקה של מנהל ההסדר עם שוק הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח וכן היכרות מעמיקה עם צרכי העובד והארגון ,ליווי מקצועי בצמתים החשובים בחייו של העובד וכן סיוע בבחירה מושכלת של אפיק הפנסיוני המתאים.

 

בשנים האחרונות התחוללו רפורמות שונות שגרמו לשינויים רבים בתחום הפנסיוני, ביניהן יצירת כללי דיווח חדשים וכללים לטיפול בהפקדות לקופות, עדכוני חקיקה אשר מצריכים מעקב שוטף וכיו"ב. רפורמות אלו העמידו את המעסיק והעובד בפני מציאות חדשה שדרשה, בין היתר, ניהול איכותי ומעקב קבוע וזאת בכדי שהמעסיק יוכל לקיים את הוראות החוק ושהחיסכון הפנסיוני יותאם לצרכים האישיים של העובד.

 

לאור האמור, נראה כי זרוע מקצועית שתסייע בגיבוש מדיניות פנסיונית בארגון, תלווה את העובד ואת המעסיק לאורך כל השנה ותהיה אחראית גם לתפעול השוטף של ההסדרים הפנסיוניים בארגון עשויה לסייע מאוד, הן למעסיק והן לעובד.

 

השירות של מנהל ההסדר כולל טיפול מקיף בחיסכון הפנסיוני של העובד במוצרים השונים, ביניהם קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, ביטוח לאבדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות חס וחלילה וכן מתן שירות למעסיק בכל הנוגע להעברת ההפקדות הפנסיוניות לקופות אותן העובד בחר, ביצוע בקרות שוטפות, ליווי עובדים במקרים של תביעות אל מול חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה וכן דיווחים ועדכונים שוטפים בנושא הפנסיה, הן לעובד והן למעסיק.
בניית המערך הפנסיוני בארגון דורש היכרות מעמיקה של מנהל ההסדר עם שוק הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח וכן היכרות מעמיקה עם צרכי העובד והארגון , ליווי מקצועי בצמתים החשובים בחייו של העובד וכן סיוע בבחירה מושכלת של אפיק הפנסיוני המתאים.

 

 

ניהול הסדר פנסיוני לעובד
לאור כל התמורות והשינויים שחלו בשנים האחרונות בכל אפיקי החיסכון הפנסיוני, אשר אחת ממטרותיהן העיקריות הינה העמדת הלקוח במרכז קבלת ההחלטות לגבי עתידו הכלכלי, עולה בבירור הצורך, להפקיד את ניהול ההסדרים הפנסיוניים של העובדים, בידי גורם מקצועי בעל התמחות רב-תחומית.

ניהול הסדר פנסיוני למעסיק במסגרת ניהול ההסדר הפנסיוני יינתנו השירותים הבאים:

  • בחינת הצרכים הביטוחיים המשתנים של העובד.
  • בחינת פרופיל הסיכון האישי של העובד, על מנת להתאים לו את מסלול ההשקעה האופטימאלי של הכספים.
  • בחינת מגוון רחב ומשולב של מוצרים ותכניות פנסיוניות (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל), עריכת השוואה כלכלית ביניהם, על מנת לאפשר לעובד בחירה מושכלת ופיזור הסיכונים.
  • ניצול היתרונות לגודל של מנהל ההסדרים הפנסיוניים, כדי להשיג חיסכון בעלויות של התכניות השונות (כגון: חיסכון בדמי הניהול, הנחות ותעריפים מוזלים), ומטרתן למקסם את החיסכון לגיל הפרישה.
  • פגישות אישיות תקופתית על מנת לבצע התאמות ושינויים בתכניות הפנסיוניות (כגון: בעקבות משינוי מצב משפחתי, שינויי שכר, שינויים רגולטורים, או שינויי מיסוי).
  • מתן מידע חודשי לגבי כל התכניות הפנסיוניות של העובד, הן באופן מרוכז והן באופן מפורט.