חיסכון פנסיוני הוא שם כולל לחיסכון לגיל פרישה ומטרתו להבטיח בסיס כלכלי לאחר הפרישה מהעבודה וכן הגנה למקרים של אובדן כושר עבודה או מוות.
החיסכון הפנסיוני הינו אחד מהחסכונות המשמעותיים בחייך והוא ישפיע על רמת חייך בעת פרישה וככל שתקדים לחסוך בגיל צעיר כך הפנסיה שתצבור תהיה גבוהה יותר 1.
קיימים מספר סוגים של תוכניות לחיסכון פנסיוני: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות.
ההבדלים העיקריים  בין התוכניות הינם: סוג ההתקשרות, דמי הניהול, הבטחת גובה קצבה/פנסיה, מסלולי ביטוח, מסלולי השקעה ועוד. בעת בחירת התוכנית האישית יש לשקול יתרונות כלכליים של כל תוכנית, מיצוי מקסימאלי של הטבות המס בעת הפרישה ופיזור סיכון פיננסי רצוי ולעיתים קרובות מומלץ לשלב בין מספר תוכניות פנסיוניות העונות על צרכים שונים ולהנות מהטבות מס.
מרכיבי ההגנה הפנסיונית בנויים משלושה רבדים:
הרובד הראשון- הביטוח הלאומי שבו מבוטחים כל אזרחי המדינה. הביטוח הלאומי משלם קצבאות לזכאים כגון: קצבת זקנה, קצבת נכות, קצבת שאירים, קצבת אבטלה.
הרובד השני- ביטוח הפנסיוני שבו מופקדים כספים על ידי המעסיק והעובד.
הרובד השלישי- חסכונות וביטוחים פרטיים.

 

מהו ביטוח פנסיוני?
פרישה לפנסיה –
התכנית מעניקה הכנסה חודשית האמורה להוות תחליף להכנסה קיימת ולאפשר לנו לפרוש מעבודה בגיל פרישה (67 – 62).

אירוע פטירה-
התכנית מעניקה סכום כסף ו/או הכנסה חודשית לבני המשפחה בן/בת זוג ו/או ילדים במקרה אירוע מוות בטרם גיל פרישה של החוסך/עמית.

נכות / אובדן כושר עבודה-
במקרה אירוע מחלה או תאונה שבמהלכה אין החוסך/עמית מסוגל להמשיך להשתכר מעבודה. התכנית מעניקה הכנסה חודשית, כאחוז מהשכר המבוטח וממשיכה לבצע הפקדות בכדי שחיסכון  לגיל הפרישה לא ייפגע.

 

 

1אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי