מעסיק יקר,

להלן התקרות המעודכנות כפי שפורסמו על ידי רשות המיסים לשנה הנוכחית:

כללי:

  • נקודת זיכוי- ₪ 219
  • שכר ממוצע במשק (בהתאם לסעיף 2לחוק הביטוח הלאומי)- ₪ 10,551
  • שכר מינימום- ₪ 5,300

מצ"ב קובץ ובו פירוט תקרות מס לשנת 2020:

תקרות לשנת 2020