קבלת פנסיה.

 

אפשרויות משיכה כסכום חד פעמי.

אפשרויות קבלת פנסיה חודשית.

מיסוי על הפנסיה החודשית.

קרן השתלמות.

תהליך קבלת הפנסיה.

 

 

במהלך שנות העבודה התלבטנו בבחירה בין ביטוח מנהלים, קרן פנסיה קופ"ג, חסכנו כל החיים, עבדנו קשה וסוף סוף הגענו לגיל הפרישה.

 

מה עושים עכשיו? מה האופציות? איך ניתן לקבל את החיסכון?

 

החלטה ראשונה: סכום חד פעמי או פנסיה חודשית?

 

כידוע כספים שנצברו מתחלקים לפיצויים ותגמולים.

אפשרויות משיכה כסכום חד פעמי.

 

פיצויים:

 

1. בעת פרישה לגמלאות העובד זכאי לפיצויים מלאים (משכורת ברוטו כפול וותק) - במידה והצבירה בקופות אינה מכסה את חבות המעסיק, באחריות המעסיק להשלים את הסכום הדרוש (למעט מקרים בהם קיים סעיף 14).

 2. מס הכנסה מאפשר משיכת הפיצויים כסכום חד פעמי, כאשר עד תקרה של 12,120 ₪ לשנת עבודה (נכון לשנת 2013) קיים פטור ממס הכנסה ועל יתרת הסכום, מנוכה המס השולי.

הערה חשובה: ניתן להקטין את גובה המס המשולם על הפיצויים החייבים במס ע"י פניה למס הכנסה ובקשה לפרוס את החבות על פני השנים הבאות.

3. חשוב לקחת בחשבון שמשיכת פיצויים כסכום פטור במהלך תקופת עבודה, עלולה להשפיע על גובה המס בפנסיה.

תגמולים:

 

התנאים בהם ניתן למשוך את התגמולים כסכום חד פעמי:

 

1. כספים שנצברו עד 12/99 בכל תכנית ניתנים להוצאה כסכום חד פעמי בגיל הפנסיה - ההמלצה היא שלא למשוך סכומים אלו, שכן המקדם המועדף (צורת חישוב גובה הפנסיה) הקיים בפוליסות מאותה תקופה נמוך ומביא לגובה פנסיה חודשית גבוהה (באופן יחסי לסכום שנצבר).

2. כספים שנצברו מ - 01/00 במסגרת הונית נפדים כסכום חד פעמי בגיל הפנסיה.

3. סכומים במסגרת קצבה שנצברו מ- 1/00 ועד 12/07 - הינם כספים המוגדרים כקצבה, אולם ניתנים לפדיון כסכום חד פעמי בעת פרישה לגמלאות.

 4. מ-2008 כל כספי החיסכון בכל הקופות מיועדים לפנסיה חודשית בלבד. עם זאת ניתן להוון חלק מהסכום כל עוד נשארת קצבה חודשית מזערית בגובה 4300 ₪ לחודש.

 5. מי שצבר תגמולים מעטים בקופה שאינם מספיקים לפנסיה מינימאלית של כ-500 ₪ לחודש, יכול לפנות למס הכנסה כדי לקבל אישור להוציא סכומים אלו כסכום חד פעמי ללא מס מגיל 67 (גברים ונשים).


אפשרויות קבלת פנסיה חודשית

 

בכל מקרה סכום הפנסיה החודשית משולם למשך כל החיים.

 

המסלולים לקבלת פנסיה חודשית מהפוליסות הוותיקות הם:

 

1. פנסיה לכל החיים במקרה מוות בכל גיל - תשלום הפנסיה נפסק - מסלול זה אמנם מעניק את הפנסיה הכי גבוה אבל מתאים רק למי שאין לו יורשים.

2. פנסיה לכל החיים במקרה מוות (מינימום 60 תשלומים) - במקרה מוות המוטבים יהיו זכאיים להשלמה ל- 60 תשלומים (5 שנים) במידה ונותרו.

3. פנסיה לכל החיים במקרה מוות (מינימום 120 תשלומים) - במקרה מוות המוטבים יהיו זכאיים להשלמה ל- 120 תשלומים (10 שנים) במידה ונותרו.

4. פנסיה לכל החיים עם המשך תשלום לאלמנ/ה - במקרה מוות האלמנ/ה יהיה זכאי/ת להמשך תשלום של 60% מגובה הפנסיה או 100% מגובה הפנסיה כל ימי חייו/ה (האחוז נקבע מראש בעת בקשת קבלת הפנסיה).

5. פנסיה לכל החיים עם סכום חד פעמי בעת מוות - במקרה מוות המוטבים זכאיים לתשלום חד פעמי בגובה 25 חודשי פנסיה.

הערה: גובה הפנסיה החודשית נקבע בהתאם למסלול הנבחר בעת הבקשה לקבלת הפנסיה.

 

 

 

מיסוי על הפנסיה החודשית

 

1. סכום פטור ממס מתוך הקצבה החודשית החל מ-2012 מגיל 64/67:

 • יציא לפנסיה בין השנים 2012-2015 : 3,615 ₪ פטור ממס.
 • יציאה לפנסיה בין השנים 2016-2019 :4,072 ₪ פטור ממס.
 • יציאה לפנסיה בין השנים 2020-2024: 4,321 ₪ פטור ממס.
 • יציאה לפנסיה החל משנה 2025 ואילך: 5,668 ₪ פטור ממס.

 

הערה: נתונים אלו נכונים לשנת 2013. הסכומים מחושבים על פי קביעת מס הכנסה.

 

2. הקטנת פטור בגין פדיון פיצויים שנפדה במהלך 32 שנות עבודה הקודמות לפנסיה:

כפי שצוין לעיל, משיכת פיצויים כסכום פטור במהלך תקופת עבודה, עלולה להשפיע על גובה המס בפנסיה.

 

גובה הפטור קטן בהתאם לגובה משיכת הפיצויים ותאריך משיכתם.

 

הפטור המינימאלי על הקצבה ללא קשר לפדיון שבוצע הינו:

 

 • יציאה לפנסיה בין השנים 2012-2015: 706 ₪ פטור ממס.
 • יציאה לפנסיה בין השנים 2016-2019: 1,163 ₪ פטור ממס.
 • יציאה לפנסיה בין השנים 2020-2024: 1,413 ₪ פטור ממס.
 • יציאה לפנסיה החל משנת 2025 ואילך: 2,659 ₪ פטור ממס.

 

3. נקודות זיכוי.

מעבר לסכום הפטור ממס כפי שהוצג בסעיף 1, כל אזרח ישראלי (זכר) זכאי לקבלת 2.25 נקודות זיכוי במס, דהיינו סכום פטור נוסף בגובה 490 ₪ לחודש. כל אזרח ישראלי (נקבה) זכאית לקבלת 2.75 נקודות זיכוי במס, דהיינו סכום פטור נוסף בגובה 599 ₪ לחודש.

 

הערה: נתונים אלו נכונים לשנת 2013.

 

4. קצבה מוכרת .

על מנת למנוע מצב של כפל מס, לא ישולם מס על גובה הקצבה הנובעת מתשלומים ששולמו ע"י העובד מתוך שכר הנטו.

 

קצבה מוכרת פטורה ממס לעובד מגיל 60 ללא קשר לקבלת פיצויים פטורים ממס.

 קרן השתלמות .

 

קרן השתלמות הינה חיסכון לטווח בינוני ואינה נכללת בחיסכון לפנסיה. הסכום הנצבר הינו פטור ממס בתום 6 שנים מיום פתיחת הקופה. עובד שהגיע לגיל פרישה זכאי לפטור ממס בתום 3 שנים.תהליך קבלת הפנסיה .

 

1. עם הגעה לגיל פרישה, קבלת התשלומים תתבצע בין חודש לשלושה חודשים מסיום העבודה לאחר קבלת כל התשלומים מהמעסיק וקבלת הניירת הדרושה.

חשוב לציין כי ניתן לבקש תשלום פנסיה רטרואקטיבית בגין אותם חודשים.

2. על מנת לקבל את הפנסיה, העבר אלינו בבקשה בהקדם האפשרי:

 

 • טופס בקשה לקבלת פנסיה (יש להקפיד למלא את כל הפרטים המבוקשים בטופס כולל מסלול הפנסיה הנבחר).
 • צילום ת.ז.
 • צילום ת.ז של המוטב (במידה ונבחר מסלול שכולל המשך תשלום לבן הזוג).
 • צילום שיק לצורך וידוי פרטי חשבון להפקדה. אישורים ממס הכנסה על גובה המס. במידה והפנסיה הינה ההכנסה היחידה ניתן להסתפק בטופס 106.

הערה חשובה: ניתן לשלב בין פדיון וקבלת פנסיה - רצוי לקבל יעוץ בנושא.


 

דוידוף הסדרים פנסיונים, מאחלת לך פרישה מהנה.


נשמח לעמוד לרשותך.