על הסדר פנסיוני

 

הסדר הפנסיוני הינו מארג המטפל בחיסכון ארוך הטווח של העובד ובצרכי המעסיק. ועוסק בהתוויית מדיניות כוללת ואמצעי בקרה ושליטה על הכספים המופקדים בתוכניות הפנסיוניות של העובדים.

 

מאז שנת 2000, הרגולציה ותנאי השוק פתחו אופקים חדשים ביכולתם של העובד והמעסיק למקסם את השקעתם ולקבל את המוצר הטוב ביותר עבורם.

 

בחמש השנים האחרונות התחוללו רפורמות רבות אשר שינו את שוק החיסכון ארוך הטווח בישראל: חוק ההסדרים 2000, הרפורמה בקרנות הפנסיה ותיקות וחדשות ב-2003, מכירת קרנות הפנסיה החדשות והתרת המעברים של עובדים או קבוצות בין הקרנות השונות, הרפורמה בביטוח חיים משנת 2004 וכמובן רפורמת ועדת בכר שנערכה בסוף שנת 2005.

 

מציאות חדשה זו יצרה הזדמנות לעובד ולמעסיק לשפר את המוצר באופן מהותי מכיוון שכעת הפך המוצר הפנסיוני להוות את הדינאמי. לעובד ולמעסיק האפשרות לעבור מגוף פיננסי אחד למשנהו ומתוכנית אחת למשניה בהתאם לאיכות התוכניות והנתונים הפיננסים המוצגים מעת לעת. הלקוח הופך להיות במרכז והיצרנים הפיננסים מתחרים על ליבו באמצעות התאמת המוצרים, שיפור איכותם, רמת השירות, החדשנות ותשואה אותה הם משיגים.על מנת שכדאי יהיה לשחק במגרש זה וליהנות מכל אלו נזקקים הלקוח והמעסיק למערכת תומכת המאפשרת מידע זמין באשר לאיכות וסוג התוכניות, בקרה על הכספים המועברים בין הקופות השונות תוך יכולת ליצירת אינטגרציה בין תוכנות השכר לגופים הפיננסים אליהם מועברים הכספים.

 

ההסדר פנסיוני למעסיק הינו ניהול ההסדר הפנסיוני של העובדים בארגון. ניהול נכון מחייב ליווי של גורם מקצועי - אפקטיבי, הפועל באופן בלתי תלוי, בשיתוף עם הנהלת הארגון. על גורם זה להיות אחראי לכל התהליך ולהיות מחויב לשקיפות מלאה לכלל המוצרים הפנסיונים.מנהל ההסדר מייצג את המבוטח מול כל גורמי הביטוח ומלווה את התהליך ברמה הארגונית החל מביצוע הגביה לגופים הפנסיונים השונים, הפעלת מערכות בקרה ממוחשבות לפעילות הכספית, ועד לניהול סיכונים פרטני לכל עובד ועובד. כך גם התאמת תוכנית אישית המיוחדת לו ושמירה על קשר אישי שוטף לעדכון שינויים בשכר, מצב משפחתי, תשואה ויידוע בדבר תקנות מיסוי שונות, חקיקה והפצת מיידעים יזומים.

 

ההסדר הפנסיוני כיום מאפשר יצירת פלטפורמה ביטוחית גמישה ואישית לארגון ולעובדיו (לרבות עובדים בעלי הסדר "ישן"). הסדר זה כולל את כל מגוון המוצרים (פנסיה, ביטוח מנהלים וקופות גמל) כאשר דגש רב מושם על התשואה המתקבלת בסוף תקופת הביטוח כגורם חשוב בקבלת ההחלטה.

 

ההסדר הפנסיוני לעובד הינו למעשה תכנית, המאושרת כקופת ביטוח לשכירים על פי תקנות מס הכנסה, וכוללת חיסכון עד לגיל פרישה המורכב מהפרשת העובד והמעביד על חשבון מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים, משכר המבוטח.בנוסף לחיסכון זה המאפשר שמירה על רמת חיים בעת פרישה או במקרה של אובדן כושר עבודה, קיים בביטוח אלמנט נוסף במקרה של אובדן חיים חלילה של המבוטח במטרה לשמר את רמת חייהם של מוטביו.הסדר פנסיוני חכם הינו מכשיר המשלב חיסכון וביטוח חיים ונהנה במקביל מהטבות מיסוי המעוגנות בפקודת מס הכנסה.