מדיניות שמירת פרטיות ואבטחה

 

 

 

כללי

 אנו בדוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח חיים ( 2006 ) בע"מ  ("דוידוף")ובכל אחת מחברות הבנות ו/או החברות הקשורות שלה ("דוידוף ") מחויבים על שמירת סודיות הנתונים והגנה על המידע האישי שבאתר זה. על כן, כל מידע שנמסר לנו נשמור בסודיות מוחלטת ואנו עושים בו שימוש לצרכים להם נמסר לנו המידע, לרבות שימוש כמפורט להלן.מטרת המידע המובא במסמך זה, הינה לאפשר לך להבין את מדיניות שמירת המידע וההגנה על הפרטיות של דוידוף.

 

איסוף המידע והשימוש בו

 דוידוף אוספת מידע כללי על הגולשים באתר באופן מצטבר ואנונימי (בין היתר על ידי שימוש ב- Cookies - ראה להלן) ומידע אישי (שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכו') מהגולשים באתר, כאשר הם בוחרים לספק מידע זה או כשהוא דרוש לשם יצירת קשר עם הגולשים כמפורט להלן.מובהר בזאת, כי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהמשתמש מתיר לדוידוף או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתו של המשתמש לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.המידע שאנו אוספים מהגולשים באתר מיועד לשם פנית דוידוף לגולשים באתר לצורך הגשת הצעות והפקת פוליסות או טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון מוצריה הקבוצה (הביטוחים והפיננסיים), כדי לאפשר לדוידוף להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותם, למטרות עיבודים סטטיסטיים, למטרת שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. הנך מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור לכל צד שהחברה תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1891. כמו כן, יימסר המידע לסוכן עמו בחרת להתקשר.יובהר, כי המידע אשר נאסף באתר נאסף עבור שימוש דוידוף לרבות שימושן של כל החברות בקבוצת דוידוף.אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור .

 

קישורים (Links)

אתרנו כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. תשומת לבך לכך כי איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.

 

עוגיות (Cookies)

דוידוף עשויה, בעת שימושך באתר, לעשות שימוש בעוגיות (Cookies). עוגיות הנן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך. על ידי העוגיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר, דבר המאפשר לנו לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

 

סקרים

לעיתים נבקש ממשתמשי האתר למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי והמשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע. השימוש במידע שיימסר באמצעות הסקרים יעשה למטרת שיפור, שינוי פיקוח, מעקב שביעות הרצון מאתרינו וכן שימושים אחרים המותרים על פי כל דין.

 

אבטחת מידע והצפנה

 דוידוף עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לצורך זה, דוידוף משמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט, ובכלל זה שימוש בשרתים מאובטחים בפרוטוקול SSL. כמו כן, אימצה דוידוף כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידך או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. דוידוף משתמשת בכלים אדמינסטרטיבים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת.למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת דוידוף באמצעי אבטחה סבירים, דוידוף לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.דוידוף שומרת לעצמה הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

 

הונאה מקוונת - "פישינג"

ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת מדוידוף. לכן, לעולם אל תעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות - הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מדוידוף או מחברה מוכרת אחרת אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמאות, מספרי חשבון וכדומה) תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.לידיעתך, בשום מקרה לא תפנה "דוידוף" ללקוחותיה במייל בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים ו/או יתבקשו למסור את הקוד האישי הסודי שלהם ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל ואין למסור את הקוד האישי לאף גורם.

 

הגבלות על השימוש

 במידעבהתאם למדיניותו זו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה. עם זאת, דוידוף שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון או כל רשות מוסמכת אחרת.

 

הודעות בדבר שינויים

 דוידוף שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של דוידוף.

 

לתשומת לבך:

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש בו.אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידך חתימה אלקטרונית מאושרת ומאובטחת (על פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית), הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת אי-מייל אתנו בכל נושא סודי. זאת בכדי להגן על פרטיותך וסודיות התקשורת עמנו.