בדוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח חיים ( 2006 ) בע"מ, פועלת כמשווקת של מוצרים פנסיונים.

 

 

בדוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח חיים ( 2006 ) בע"מ עומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים הר"מ לצורך ניהול מוצרים פנסיונים.

 

 

קיימת זיקה כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים, התשס"ה 2005.

 

 

דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח חיים ( 2006 ) בע"מ הנה חברה המוחזקת על יד פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ.

 

פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ הינה חברת בת של פסגות בית השקעות אשר הינה יצרן של מוצרים פנסיוניים.

 

 

להלן רשימת הגופים המוסדיים עימם עובדת בדוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח חיים ( 2006 ) בע"מ וקשורה עמם בסכם עמלות.

 

 

הגופים הפינסיים

ביטוח מנהלים

קרן פנסיה

קופות גמל

וקרנות השתלמות

מגדל חברה לביטוח בע"מ

+

+

+

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

+

+

+

כלל חברה לביטוח בע"מ

+

+

+

הראל חברה לביטוח בע"מ

+

+

+

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ

+

+

+

איילון חברה לביטוח בע"מ/     פסגה קרן פנסיה

+

+

 

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

+

 

מיטב דש ניהול קופות גמל בע"מ

 

+

+

אקסלנס נשואה גמל בע"מ

 

 

+

ילין-לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 

 

+

פסגות אופק בית השקעות בע"מ

 

+

+

אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ

 

 

+

אנליסט אי.אמ.אס. שירותי ניהול השקעות בע"ממ

 

 

+

אי.בי.אי. בית השקעות

 

 

+

הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

 

+

+