לקוח יקר,


הכנה לטרום פגישת יעוץ עם נציג דוידוף הסדרים פנסיונים.

בהתאם לחוזר משרד האוצר לעניין מסמך הנמקה מיום 23.06.2015 , עלייך לבצע הליך אימות וזיהוי אל מול המסלקה באמצעות כרטיס אשראי על שמך, הליך זה הינו מקוצר ובסיומו דוידוף הסדרים פנסיונים תקבל ישירות את קוד הזיהוי. 
הבהרה: הרישום באתר אינו כרוך בתשלום, כרטיס האשראי הנו לצורך זיהוי בלבד!
(לא ניתן לאמת זיהוי באמצעות כרטיס דיינרס)*אם אין ברשותך כרטיס אשראי, ניתן לבצע הליך אימות וזיהוי ישירות באתר המסלקה והקוד יתקבל בדואר רשום לכתובתך האישית המעודכנת במשרד הפנים.

לתשומת לבך,

הליך זה הינו לשרותך והוא עשוי להפתיע אותך לטובה, כל זאת מכוון שלעיתים ישנם כספים הרשומים על שימך ואינך מודע להם. המסלקה מאתרת כל סכום פנסיוני שהופקד עבורך בעבר ומגישה עבורך את המידע החשוב הזה.


פניה על ידינו למסלקה מותנת בכך שהנך רשום במאגר הסוכנות ו/או בכפוף לכך שנתנה הודעת מעסיק למשרדנו אודות הצטרפותך.
במידה ואינך בטוח האם הנך רשום במאגר הסוכנות יש למלא פרטי צור קשר במסך.


ידוע לי כי בסיום תהליך הרישום, דוידוף הסדרים פנסיונים תקבל קוד אימות, באמצעותו תוכל לפנות למסלקה הפנסיונית ותוכל לקבל מידע אודות התוכניות הפנסיונית מקופות הגמל, קרנות השתלמות, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה המנוהלות על שמך, לרבות צבירות, סכומי ביטוח וכל מידע אחר כמפורט בחוזר ממשק להעברת נתונים
מבנה אחיד.


*
*
*