עובד/ת יקר/ה,

בזמנים רגישים ומאתגרים העומדים בפנינו אנו בדוידוף עושים את כל המאמצים בכדי לשמור על שגרת עבודה תקינה ולספק לך מידע חשוב בנושא יציאה לחל"ת ושמירה על התוכניות הפנסיוניות.
בעת יציאה לחל"ת (חופשה ללא תשלום) חשוב לשמור על הכיסויים הביטוחים הקיימים במסגרת התוכניות הפנסיוניות שלך.

להלן פירוט התוכניות הפנסיוניות הקיימות בשוק ומדיניות שימור הזכויות בהן:

  • ביטוח מנהלים – על מנת לסייע לעובדים שנקלעו לאי יציבות תעסוקתית בתקופה זו, חברות הביטוח הגדולות (מגדל, כלל, הפניקס, הראל ומנורה) מעניקות הטבה של שמירת הכיסויים הביטוחים בפוליסה למשך 3 חודשים ללא עלות, בעת דיווח המעסיק על חל"ת. העובד אינו נדרש לביצוע פעולה כלשהי.
  • קרן פנסיה – בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, במקרה של הפסקת תשלומים לקרן, נשמרות זכויות העמית לתקופה של 5 חודשים.
    כלומר, הכיסוי הביטוחי נשמר באמצעות ניכוי עלותו מיתרת החיסכון שעל שם העמית/העובד. כיסוי זה ישמר כאמור למשך 5 חודשים והעובד אינו נדרש לכל פעולה.
  • קופת גמל- תכנית זו אינה כוללת כיסויים ביטוחים והעובד אינו נדרש לפעולה כלשהי.
  • קרן השתלמות- אינה כוללת כיסויים ביטוחים והעובד אינו נדרש לפעולה כלשהי.

נשוב להדגיש שאינך נדרש ליזום נקיטת פעולה לשימור הזכויות והכיסויים הביטוחים בתוכניות הפנסיוניות השונות

בכל שאלה או הבהרה הנך מוזמן לפנות למנהל התיק שלך או לאתר האינטרנט של דוידוף בכתובת www.davidoffo4u.co.il

באתר האינטרנט באזור האישי תוכל לצפות בכל הנתונים על התוכניות הפנסיוניות והפיננסיות שברשותך

בברכת בריאות איתנה,
דוידוף ניהול הסדרים פנסיוניים