המוצרים שלנו

היקף הכיסוי לו אנו זכאים במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי עשוי שלא לספק מענה מקיף ומלא במקרים רפואיים מורכבים.
ביטוח בריאות, מחלות קשות וסיעוד פרטי נותן לך ולמשפחתך הרחבה לשירותים הבסיסיים הכלולים בסל הבריאות והוא מכסה מכלול אירועי בריאות בחייו של המבוטח ומשפחתו .
על מנת שנוכל לחיות בשקט נפשי, עלויות ביטוח נמוכות עלינו להצטרף לביטוח פרטי בגיל מוקדם ומומלץ אף לצרף את הילדים כבר מרגע לידתם – דבר המקנה חיסכון עקב פרמיה קבועה לאורך השנים בחלק מהתוכניות.
הפוליסה מותאמת עבורך ועבור בני משפחתך ומספקת מענה ביטוחי לצרכים השונים כגון הצורך בניתוחים, השתלות, מימון תרופות שלא בסל, בחירת רופא מטפל, הזמנת תורים ללא המתנה ועוד.