המוצרים שלנו

כל תושב בישראל מבוטח בביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי המאפשר קבלת טיפול רפואי, בחירת קופת חולים וסל שירותי בריאות בסיסי. היקף הכיסוי לו אנו זכאים מביטוח זה עשוי שלא לספק מענה מלא ומקיף במקרים רפואיים מיוחדים. בנוסף, חוק זה התיר לקופות להציע למבוטחים שירותי בריאות נוספים (שב"ן) במסגרת ביטוחים משלימים כגון: כללית מושלם, פלטינום, מכבי זהב וכו' וזאת בעלות נוספת שמשלמים המבוטחים. ביטוחים משלימים אלו ניתנים במסגרת תקנון הקופה וניתנים לשינוי בכל עת על ידי קופות החולים.
ביטוח בריאות פרטי:
ביטוח הבריאות הפרטי עשוי לסייע ברגעים הכי חשובים בחייך בהם אתה זקוק לייעוץ והטיפול הרפואי הטוב ביותר, תוכנית הביטוח הפרטית תאפשר לך להתמודד עם המצבים הרפואיים המורכבים ביותר הכוללים בין היתר ניתוחים בארץ ובחו"ל, תרופות שאינן כלולות בסל הביטוח הממלכתי, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, חוות דעת שניה,ליווי רפואי אישי, פיצוי כספי בעת גילוי מחלה קשה, סיעוד ועוד.
אילו כיסויים ניתן לרכוש במסגרת ביטוח בריאות פרטי ?

 

קטסטרופות:
כיסוי להשתלות בארץ ובחו"ל- כולל הוצאות אשפוז, הוצאות נסיעה למבוטח ולמלווה, הוצאת הבאת מומחה לביצוע ההשתלה ככל שיידרש ועוד.
טיפולים ו/או ניתוחים מיוחדים בחו"ל- במקרה בו הטיפול ו/או הניתוח בחו"ל חיוני להצלת חיי המבוטח.
תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות- כיסוי לתרופות שמאושרות בישראל, בארצות הברית ובאירופה וכן, כיסוי לתרופות שכלולות בסל הבריאות אך אינן בהתוויה למחלת המבוטח.

 

שירותים אמבולטוריים:
הכיסוי ניתן בגין פרוצדורות רפואיות שאינן דורשות אשפוז בבית חולים. הכיסוי הביטוחי של שירותים אמבולטוריים כולל טיפולים רפואיים ובדיקות אבחנתיות כגון בדיקת CT, בדיקת MRI, בדיקות הריון מחוץ לסל הבריאות ועוד.

 

ניתוחים בארץ וטיפולים מחליפי ניתוח:
כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל, לרבות ניתוחים מניעתיים וטיפולים רפואיים בישראל שאינם ניתוח, הבאים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח.
ניתן לרכוש כיסוי לניתוחים פרטיים מ"השקל הראשון" או כיסוי לניתוחים לבעלי ביטוח משלים בקופת החולים ולאחר מיצוי וניכוי זכויות המבוטח בשב"ן.