המוצרים שלנו

ביטוח אשר במסגרתו ישולם סכום חד פעמי מוסכם מראש לפיצוי במקרה של  גילוי מחלה קשה ובהתאם לרשימת המחלות הקשות שהוגדרו בתנאי הפוליסה .
בעת גילוי  מחלה קשה, קופות החולים והשב"ן מכסים רק את הוצאות הטיפול הרפואי. אולם גילוי מחלה קשה עלול לגרום להוצאות חדשות גדולות שנלוות למחלה למשל, לשכור אחות פרטית, להתאים את הבית לצרכים החדשים, טיפולים משלימים בתקופת ההחלמה, ירידה ברמת ההכנסה בשל המחלה והוצאות נוספות שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי הסטנדרטי. ביטוח מחלות קשות, כאמור, עשוי לסייע בהוצאות אלו.