המוצרים שלנו

אדם במצב סיעודי הוא אדם שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולותיו הבסיסיות והיומיומיות, או שהוא זקוק להשגחה צמודה בשל תשישות נפש.
בשל העלויות הרבות הכרוכות בטיפול באדם סיעודי והעובדה שלפעמים לאדם עצמו אין את המשאבים לממן את מלוא העלויות ובנוסף על פי החוק בישראל, הטיפול באדם סיעודי נמצא בראש ובראשונה באחריות בני משפחתו, וחלק גדול מהמשפחות בישראל לא יוכלו לעמוד בעול כלכלי זה, ביטוחים סיעודיים יכולים להקל משמעותית את מימון הטיפול.

 

מה כולל הביטוח הסיעודי הפרטי ?
הביטוח הסיעודי מבטיח פיצוי כספי חודשי, ללא תלות במצבו הכלכלי של האדם וללא השפעה או קיזוז עקב קבלת סיוע כלשהו מגורם אחר, ובכפוף לתנאי הפוליסה.
ביטוח סיעודי עשוי לסייע במימון טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי במוסד.
בעת ההצטרפות, בוחר המבוטח איזו פוליסה ברצונו לרכוש, מה סכום גמלת הסיעוד שברצונו להבטיח לעצמו ולאיזו תקופת פיצוי.
הפרמיה החודשית במרבית פוליסות הסיעוד הפרטיות הינה קבועה לכל החיים. המשמעות היא שככל שאדם מצטרף לפוליסת הסיעוד בגיל צעיר יותר, הפרמיה שישלם עבור הביטוח תהיה נמוכה יותר. בפוליסות אלה, קיימת גם צבירה של ערכי סילוק  (צבירת זכויות) שמשמעותה שלזכות המבוטח נצברת זכות לפיצוי חלקי, גם אם ביטל את הפוליסה בשלב כלשהו.
התנאי הראשון והחשוב ביותר בפוליסת ביטוח סיעודי הינו ההכרה בחולה כנמצא במצב סיעודי. הגדרה של מצב סיעודי נעשית במסגרת מבחן ה-ADL, מבחן בינלאומי הבודק את יכולתו של החולה לבצע מספר פעולות שגרתיות (כגון הלבשה, קימה, ניידות וכדומה).