המוצרים שלנו

ביטוח חיים:

ביטוח חיים /ריסק  הינה תוכנית המקנה למוטבים (בכפוף לתנאי הפוליסה) סכום כסף חד פעמי במקרה של פטירה מכל סיבה שהיא ומתאימה לשכירים ולעצמאיים.

במקרה פטירה בטרם עת  יכולת הקיום היומיומית של משפחת הנפטר עלולה להיפגע כתוצאה מאובדן ההכנסה. ביטוח חיים ריסק  מעניק למשפחה בעת קרות האירוע, סכום כספי חד פעמי שיסייע להם לשמור על רמת החיים לה הם רגילים ולהמשיך בשגרת חייהם.

ככל שברצונך לדאוג ליצירת ביטחון כלכלי עבור בני המשפחה במקרה פטירה בטרם עת ועל מנת  לצמצם את הפגיעה במשפחה מהישארותה ללא ההכנסה של הנפטר, באפשרותך לשקול לרכוש ביטוח חיים אשר עשוי לסייע בביטוח סיכונים מפני מצבים אלו.

ניתן לרכוש ביטוחי חיים ללא הגבלת סכום  הביטוח וקיימים שני סוגי תשלומים:

  • תשלום חד פעמי
  • הכנסה חודשית

 

 

 

 

יובהר כי המידע לעיל מסופק כשירות לקוראים ועלולות ליפול בו טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בסקירה זו, אם יגרמו. ט.ל.ח