דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח חיים ( 2006 ) בע"מ, עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני, ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים הר"מ לצורך ניהול מוצרים פנסיונים.

קיימת זיקה כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, כמפורט להלן:
דוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח חיים ( 2006 ) בע"מ הנה חברה המוחזקת על יד פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ.
פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ הינה חברת בת של פסגות בית השקעות בע"מ, המחזיקה בחברה פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ שהינה יצרן של מוצרים פנסיוניים.
להלן רשימת הגופים המוסדיים עימם עובדת בדוידוף הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח חיים ( 2006 ) בע"מ וקשורה עמם בהסכם עמלות:

הגופים הפיננסיים ביטוח מנהלים קרן פנסיה קופות גמל

וקרנות השתלמות

מגדל חברה לביטוח בע"מ + + +
הפניקס חברה לביטוח בע"מ + + +
כלל חברה לביטוח בע"מ + + +
הראל חברה לביטוח בע"מ + + +
מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ + + +
איילון חברה לביטוח בע"מ/  פסגה קרן פנסיה +  +
הכשרה חברה לביטוח בע"מ +  +   +
מיטב דש ניהול קופות גמל בע"מ + +
אקסלנס נשואה גמל בע"מ +
ילין-לפידות ניהול קופות גמל בע"מ +
פסגות אופק בית השקעות בע"מ + +
אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ  + +
אנליסט אי.אמ.אס. שירותי ניהול השקעות בע"ממ +
אי.בי.אי. בית השקעות +
הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ + +
אינפינטי  ניהול השתלמות וגמל +