מעסיק יקר,

הוראות חזור האוצר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני -ממשק מעסיקים" קובעות שהחל מ-1.2.2020
לא יהיה רשאי מעסיק עם יותר מ-100 עובדים להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות.

הננו להביא לידיעתך, כי סעיף זה בהוראות החוזר נדחה לתאריך 1.2.2021
בהתאם לכך, תהליך הפקדת הכספים לחשבון הנאמנות ימשיך על פי המתכונת הקיימת עד למועד זה.