תהליך סיום עבודה דורש ממך, העובד, קבלת החלטות חשובות אשר עשויות להשפיע על עתידך הכלכלי והפנסיוני. חשוב לנו ללוות אותך בטיפול בחיסכון הפנסיוני על מנת לסייע בשמירה, ככל האפשר, על  החיסכון שלך לפנסיה ועל הכיסויים הביטוחיים שלך  .
במהלך התקופה שלאחר סיום עבודתך, עליך לתת את הדעת לטיפול, בין היתר, בנושאים הבאים:

1. טיפול בכספי הפיצויים כולל קבלת הנחיות ממס הכנסה ככל שיידרש – קבלת טופס 161 (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד ), מילוי טופס 161א' ( הודעת עובד עקב פרישה מעבודה).

 

2. משיכת כספי פיצויים – בעת  משיכת כספי פיצויי פיטורים שהופקדו בביטוח פנסיוני או בקופת גמל אחרת יש להצטייד במספר אישורים מהמעסיק ומרשות המסים.  העובד רשאי למשוך את כל הכספים או את חלקם , לנצל פטור ממס בהתאם לתקרות הקבועות בפקודת מס הכנסה , לייעד לרצף קצבה או לרצף פיצויים.

תשומת הלב לכך כי משיכת כספי הפיצויים שהופקדו בביטוח הפנסיוני, יקטינו את גובה קצבת הפנסיה החודשית, לה תהא זכאי  בגיל פרישה .

3. שמירת התכניות הפנסיוניות הקיימות – הפסקת ההפקדות השוטפות לביטוח הפנסיוני עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות שלך , ובמיוחד בכיסוי הביטוחי למקרה פטירה ואובדן כושר עבודה  . חשוב  לשמור על רציפות ההסדר הפנסיוני וזאת באמצעות  הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות .

 

4. שמירה על תוכניות ביטוח נוספות – אם יש לך ביטוח בריאות ממקום העבודה, תוכל להמשיך אותו באופן פרטי ולשמור על הכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה.

 

אנו ממליצים לפנות לסוכן הביטוח שלך, עם סיום העסקתך, לצורך בחינת המוטל עליך לצורך שמירה על החיסכון הפנסיוני ו/או על הזכויות הביטוחיות שלך, כאמור.

בנוסף, בטרם משיכת כספים, ניתן להיוועץ בסוכן הביטוח שלך, לצורך בחינת האפשרות להקטנת שיעור המס.

 

 

 בכפוף להוראות הדין והוראות תקנון הקופה/הקרן או תנאי הפוליסה