דוידוף הסדרים פנסיונים מברכת אותך על עבודתך החדשה ומאחלת לך הצלחה רבה! לקראת פגישתך עם מנהל תיק הלקוחות חשוב שתכיר תחילה מהו הסדר פנסיוני?

הסדר פנסיוני הוא שם המתייחס למערכת התנאים הפנסיוניים המוענקים במסגרת תנאי העבודה בארגון. בשל אופיו של ההסדר הפנסיוני ולאור העובדה שמדובר בחסכונות משמעותיים ביותר עולה הצורך בסיוע של גורם מקצועי אשר יטפל בצרכי העובד.

לקראת פגישתך עם מנהל תיק הלקוחות של דוידוף הסדרים פנסיונים, אשר נועדה לסייע לך בהסדרת התוכנית הפנסיונית המתאימה לך ולצרכי משפחתך, אנו זקוקים לעזרתך ולשיתוף הפעולה שלך.

שלב ראשון – חתימה על כתב כיסוי זמני בעת קליטתך בעבודה. כתב זה נועד לשמר את הכיסוי הביטוחי שלך, ככל שזה קיים, עד להמשכת ההפקדות הסדירות לביטוח הפנסיוני שלך, ובכך לסייע בהענקת הגנה לך ולמשפחתך למקרה פטירה ו/או אובדן כושר עבודה עד ליום הסדרת הביטוח הפנסיוני.

שלב שני – איסוף מידע טרום פגישה באמצעות המסלקה הפנסיונית על מנת לאתר את כלל התוכניות הפנסיוניות הקיימות ברשותך

שלב שלישי – תיאום פגישה – לאחר קבלת המידע מהמסלקה הפנסיונית אודות התוכניות הקיימות על שמך, מתאם/ת הפגישות מדוידוף יצור עימך קשר לתיאום פגישה עם סוכן פנסיוני.

שלב רביעי – כהכנה לקראת הפגישה נבקש כי תגיע מצויד במידע הבא:

דוח שנתי אחרון שברשותך לגבי שלל המוצרים לרבות ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח חיים, תכניות חיסכון, ניירת סיום עבודה ממעסיק קודם, צילום תעודת הזהות בצירוף ספח עדכני.

שלב חמישי – תוכן הפגישה – הסוכן הפנסיוני מטעם דוידוף יבצע תכנון צרכים מקיף ויבחן עמך את מהות התוכנית הפנסיונית המתאימה לצרכיך וצרכי משפחתך . בתום קבלת ההחלטה תחתום על הטפסים הרלוונטיים והם יישלחו ליצרנים השונים.

שלב שישי – שליחת הסכמי התוכניות הפנסיוניות בהתאם לבחירתך.

 

 

 

 

בכפוף להוראות הדין והוראות תקנון הקופה/הקרן או תנאי הפוליסה