המוצרים שלנו

חיסכון פנסיוני הוא שם כולל לחיסכון לגיל פרישה ומטרתו להבטיח בסיס כלכלי לאחר הפרישה מהעבודה וכן הגנה למקרים של אובדן כושר עבודה או פטירה.
החיסכון הפנסיוני הינו אחד מהחסכונות המשמעותיים בחייך והוא עשוי להשפיע על רמת חייך בעת פרישה, כך שככל שתקדים לחסוך בגיל צעיר כך סביר להניח שהפנסיה שתצבור תהיה גבוהה יותר.
קיימים מספר סוגים של תוכניות לחיסכון פנסיוני: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן השתלמות.
ההבדלים העיקריים בין התוכניות הינם סוג ההתקשרות, דמי הניהול, מסלולי ביטוח, מסלולי השקעה ועוד.
בעת בחירת התוכנית האישית ניתן לשקול, בין היתר, את היתרונות הכלכליים של כל תוכנית, לרבות פעולות לצורך מיצוי מקסימאלי של הטבות המס בעת הפרישה וכן פיזור סיכון פיננסי. כמו כן, במקרים מסוימים ובהתאם לנסיבות חשוב לבדוק כדאיות לשילוב בין מספר תוכניות.

נהוג לחלק את מקורות ההכנסה בפרישה לשלושה רבדים:
הרובד הראשון – הביטוח הלאומי שבו מבוטחים כל אזרחי המדינה. הביטוח הלאומי משלם קצבאות לזכאים כגון: קצבת אזרח וותיק (קצבת זקנה), קצבת נכות, קצבת שאירים וקצבת אבטלה.
הרובד השני – ביטוח פנסיוני חובה אשר רלוונטי לשכירים ולעצמאים. עבור שכירים מופקדים כספים בהתאם לשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה לפנסיה חובה משנת 2008, שבו מופקדים כספים על ידי המעסיק והעובד. עבור עצמאיים חלה חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני החל מינואר 2017 וזאת במסגרת עדכון חקיקה שבוצע בחוק ההסדרים 2017
הרובד השלישי – חסכונות וביטוחים פרטיים.

מהו ביטוח פנסיוני? 
פרישה לפנסיה –
חיסכון המאפשר לחוסך לקבל את הכספים בעת הפרישה מעבודה (החל מגיל 60) – כקצבה חודשית, כלומר סכום קבוע מידי חודש אשר יחליף את הכנסתו מהמעסיק (במקום השכר החודשי) או כהון (סכום חד פעמי) בהתאם לסוג הקופה ותקופת החיסכון. האמור הינו בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולתקנון הקופה/קרן או לפוליסת הביטוח.
אירוע פטירה –
התכנית מעניקה סכום כסף ו/או הכנסה חודשית לבני המשפחה בן/בת זוג ו/או ילדים, במקרה אירוע מוות בטרם גיל פרישה של החוסך/עמית והכל בכפוף ובהתאם לנסיבות המקרה, לרבות סוג התוכנית ולמצב המשפחתי של החוסך, בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח ו/או הוראות תקנון קרן הפנסיה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
נכות / אובדן כושר עבודה –
במקרה אירוע מחלה או תאונה שבמהלכה אין החוסך מסוגל להמשיך להשתכר מעבודה. התכנית מעניקה הכנסה חודשית, בהתאם לשיעור הנכות והשכר המבוטח, על פי תנאי הביטוח ו/או הוראות תקנון קרן הפנסיה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.