המוצרים שלנו

 

ביטוח מנהלים הינו חיסכון לטווח ארוך המיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה .הביטוח כולל גם כיסוי למקרה של פטירה (ריסק) ו/או אובדן כושר עבודה ומאפשר לשמור על רמת החיים שלך ושל משפחתך אשר עלולים להיפגע קשות בעת מוות, בעת אובדן יכולת העבודה וההשתכרות ואף בעת פרישה .

ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח, הנקרא "פוליסת ביטוח". היות שמדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.

מה כולל ביטוח מנהלים?
•חיסכון לגיל פרישה- משיכת קצבה חודשית בגיל פרישה.
עד לשנת 2008, ניתן היה לרכוש פוליסת ביטוח המשלמת קצבה חודשית לאחר הפרישה או פוליסת ביטוח המעניקה תשלום הוני (כלומר סכום חד פעמי גבוה) בגיל הפרישה או שילוב של שני הסוגים.
החל מ- 2008 יוכל החוסך למשוך הכספים כקצבה בלבד.
•ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה – ביטוח שנועד להבטיח למבוטח תשלום חודשי במקרה שאיבד את כושר עבודתו.
•ביטוח חיים למקרה פטירה (ריסק) – תשלום סכום חד פעמי למוטבים במקרה של פטירה.

כיצד נקבע סכום הקצבה החודשית?

גובה הקצבה החודשית נקבע בהתאם לסכום הכסף שנצבר בחיסכון לאורך כל השנים עד גיל הפרישה וחלוקתו מקדם ההמרה הקיים בפוליסה.

עד שנת 2013 מקדם הקצבה נקבע בעת ההצטרפות והיה מובטח מפניי עלייה בתוחלת החיים, החל מ-2013 כל המבוטחים החדשים בפוליסת ביטוח מנהלים אינם נהנים במקדם ההמרה מובטח, וגובה תשלומי הפנסיה שלהם יושפע, בין היתר, משינויים בתוחלת החיים.( מלבד מבוטחים המצטרפים לאחר גיל 60).

יתרונות ביטוח המנהלים

הטבת מס על ההפקדה לחיסכון (עד תקרה)

קביעת סכום לביטוח חיים וקביעת מוטבים על פי צרכיי המבוטח

ניתן לרכוש כיסוי מורחב למקרה אובדן כושר עבודה, הכולל הרחבות כמו הגדרת עיסוק (אי יכולת לעבוד בעיסוק ספציפי)