המוצרים שלנו

קרן השתלמות היא  מכשיר חיסכון לטווח זמן  בינוני-קצר ומתאימה לשכירים ועצמאיים. הקרן  מעניקה הטבות מס לחוסכים בה, עד לתקרה הקבועה בחוק. ניתן לפדות את קרן ההשתלמות לאחר שלוש שנים לצורכי השתלמות, ולאחר שש שנים ניתן לפדות את הקרן לכל מטרה ובפטור ממס רווחי הון עד לתקרה.

  • שכירים- זכותו של העובד לקרן השתלמות היא נגזרת של משא ומתן על הסכם עבודה, בין אם הוא קיבוצי ובין אם מדובר בחוזה אישי. הפקדות לקרן השתלמות מתבצעות דרך המעסיק. חלקו של העובד בהפקדות צריך לעמוד על לפחות שליש מהפקדות המעסיק. המעסיק יכול להפקיד עד 7.5% ובמקרה זה העובד נדרש להפקיד לפחות 2.5%.

• הפקדות לקרן השתלמות שמבצע המעסיק  מוכרות לו כהוצאה מוכרת.

• עצמאים – הפקדה עד 4.5% מהכנסה שנתית קובעת (ועד תקרת הכנסה שנתית של 261,000 ש"ח נכון לשנת 2018) תהיה מוכרת לצורכי מס.

 

יתרונות :

• משיכת כספים שהופקדו בקרן ההשתלמות עד לתקרת ההפקדה הקבועה בחוק בפטור מתשלום מס במקרים שלהלן:
1. לאחר 6 שנות וותק.
2. לאחר 3 שנות וותק לצרכי השתלמות1.
3. בגיל הפרישה ולאחר 3 שנות וותק – לגבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62

• במקרה פטירה ישולמו הכספים לזכאים.
• בחירת מסלול השקעה בקרן לפי העדפות המבוטח וכן מעבר בין מסלולים ללא פגיעה בותק וללא אירוע מס.
• העברת החיסכון מקרן לקרן על פי שיקול דעת המבוטח תוך שמירת הוותק.
• גם במקרה בו העובד הפסיק את עבודתו אצל המעסיק, אשר הפריש עבורו לקרן השתלמות, זכויותיו בקרן ההשתלמות יישמרו.
• אין חובה לפדות את מלוא הסכום. ניתן להשאיר את מלוא הסכום או את חלקו בקרן והסכום ימשיך להיות מושקע לפי תנאי הקרן.
לאחר המשיכה מהקרן החשבון נסגר להפקדות נוספות וניתן רק להמשיך לפדות ממנו את יתרת הסכום.

 

 

1בהתאם לאישור המעסיק, הקרן ולתנאים שנקבעו בתקנון ובהוראות הדין