המוצרים שלנו

קרן פנסיה הינה חיסכון לטווח ארוך שמטרתו לצבור כספים לתקופת הפרישה.

התכנית מיועדת לשלם לחוסך (העובד) פנסיה חודשית למשך כל ימי חייו ו/או למשך התקופה שהוגדרה בתקנון הקרן וכוללת לרוב גם כיסוי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.

מתאימה לחיסכון גם לשכירים וגם לעצמאים ופועלת על סמך תקנון, הניתן לשינויים בהתאם להוראות הדין.

קרנות הפנסיה המקיפות מעניקות קצבה לעמיתים במצבים הבאים (בכפוף לקבוע בתקנון הקרן):

  • קצבת זקנה – מגיל הפרישה ואילך (ניתן לקבל קצבה החל מגיל 60)
  • קצבת נכות – במקרה של נכות המונעת מהעמית לעבוד באופן מלא או חלקי
  • קצבת שאירים – במקרה של פטירת העמית

יתרונות קרן הפנסיה המקיפה:

  • הטבת מס על ההפקדה לחיסכון (עד תקרה)
  • חלק מהכספים מושקעים באגרות חוב מיועדות הנושאות ריבית מסובסדת של הממשלה
  • דמי ניהול נמוכים ביחס למוצרים פנסיוניים אחרים