פרישה לגמלאות הינה אבן דרך משמעותית בחיינו האישיים והמקצועיים. בעת פרישה עשויה להיות הפסקה או הפחתה של ההכנסה החודשית ולכן יש מקום לתכנון נכון של המשך הקיום הכלכלי שלך ושל משפחתך, על מנת לאפשר שמירה על רמת החיים ואיכות החיים. לתכנון הפרישה יש חשיבות גדולה מאוד, כאמור, ועל כל פורש לדעת כי תהליך זה מחייב תכנון נכון ומקצועי מכיוון שהוא קריטי לעתיד הפיננסי שלו ושל משפחתו.
אנו בדוידוף הסדרים פנסיונים ממליצים לשקול להתייעץ עם מומחה לגבי הביטוח הפנסיוני בעת פרישה, לרבות לעניין אופן משיכת הכספים וזאת לצורך קבלת סיוע במקסום ההטבות שניתן לקבל מהתוכניות השונות, ממס הכנסה ומביטוח לאומי.

 

בעת הפרישה חשוב לשים לב למספר נושאים:

• גיל פרישה
גיל הפרישה כיום הינו  62 לנשים ו-67 לגברים. החל מגיל זה עובד זכאי לפרוש מעבודתו ולהתחיל לקבל גמלת פרישה. וכן קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי. יצוין כי נבחנת האפשרות  להעלאת גיל הפרישה לנשים ל-64. ניתן להקדים את הפרישה ומגיל 60  ואילך להיות זכאי  לקבלת קצבה חודשית מהתוכניות הפנסיוניות שברשותך. הקדמת הפרישה צפויה להקטין משמעותית את הקצבה החודשית ולרוב ייתכן שינוכו ממנה דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עד גיל הפרישה החוקי.

 

• מסלול הקצבה
בחירת מסלול קצבה המתאים לפורש ובהתאם לתוכנית הפנסיה או הביטוח שברשותו וכן זכאות לקבלת תשלומי הפנסיה במקרה של פטירה.

 

• אופן משיכת כספי החיסכון
סכום חודשי (קצבה) או סכום חד פעמי, בהתאם לסוגי התוכניות בהן חסך ובכפוף לתקנות מס הכנסה.

 

• מיסוי
הטיפול במס הוא תהליך מאוד מורכב ותלוי, בין היתר, באופן קבלת הכספים ובמספר שנות העבודה שצבר הפורש. טיפול זה דורש מומחיות רבה להתאמת אופציית המיסוי הנכונה שבעזרתה ניתן לחסוך כסף רב.

 

• ביטוח בריאות  

כדאי לשקול להמשיך את תכניות ביטוח הבריאות הקיימות על מנת לשמר את זכויותיך הביטוחיות ורציפות התשלומים.

 

 

 

 

בכפוף להוראות הדין והוראות תקנון הקופה/הקרן או תנאי הפוליסה