לקוח/ה יקר/ה

לצורך הטיפול בתיק הפנסיוני הקיים וקבלת תמונת מצב מלאה ועדכנית של כל התכניות הפנסיוניות על שמך אנו זקוקים לשיתוף הפעולה שלך לשם פניה למסלקה הפנסיונית המרכזית.

הפניה למסלקה הפנסיונית כרוכה במילוי פרטיך כמפורט מטה וכן אישור נוסח ייפוי הכוח המצורף וזאת על מנת שנוכל להתכונן בצורה מיטיבית לפגישה עמך.

לידיעתך – באפשרותך להדפיס את נוסח ייפוי הכוח (למעט פרטיך האישיים).

* שם פרטי:
* שם משפחה:
* מספר ת.ז:
* טלפון סלולרי:
* דוא״ל:
* שם מעסיק:
הנני מאשר/ת, כי קראתי את התוכן הרשאה החד פעמית לסוכן ביטוח

הנני מאשר/ת, כי קראתי את תוכן ה- "הרשאה חד פעמית לסוכן ביטוח"- דוידוף ניהול הסדרים פנסיוניים סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ 513802058 (להלן -"הסוכנות") ובהתאם אני מעניק/ה לסוכנות הרשאה התואמת לנוסח האמור לפנות למסלקה הפנסיונית המרכזית לבירור אודות תכניותיי הפנסיונית, וזאת לפי הוראות הממונה בחוזר ייפוי כוח לבעל רישיון. אני מאשר/ת, כי בחרתי שלא להחריג מוצרים מהפניה.