מעסיק יקר,

שימור זכויות וכיסויים ביטוחים בתקופת חל"ת

בהמשך לעדכונים האחרונים ששלחנו, אנו שמחים להודיע ש- 5 חברות הביטוח הגדולות (מגדל, כלל, הפניקס, הראל ומנורה) הסכימו למתן הטבה של "ריסק זמני" (שימור זכויות וכיסויים ביטוחיים בפוליסות ביטוח) למשך 3 חודשים ללא עלות מיום היציאה לחל"ת של העובד.
חשוב לציין שהעובד אינו נדרש לבצע פעולה כלשהי לקבלת ההטבה הזו.

להלן פירוט התוכניות הפנסיוניות הקיימות בשוק ומדיניות שימור הזכויות בהן:

  • ביטוח מנהלים – על מנת לסייע לעובדים שנקלעו לאי יציבות תעסוקתית בתקופה זו, חברות הביטוח הגדולות הרימו את הכפפה והסכימו לשמור על הכיסויים הביטוחים בפוליסה למשך 3 חודשים ללא עלות, בעת דיווח המעסיק על חל"ת
  • קרן פנסיה – בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, במקרה של הפסקת תשלומים לקרן, נשמרות זכויות העמית לתקופה של 5 חודשים. כלומר, הכיסוי הביטוחי נשמר באמצעות ניכוי עלותו מיתרת החיסכון שעל שם העמית/העובד. כיסוי זה ישמר כאמור למשך 5 חודשים והעובד אינו נדרש לכל פעולה
  • קופת גמל – תכנית זו אינה כוללת כיסויים ביטוחים והעובד אינו נדרש לפעולה כלשהי
    מה על המעסיק לעשות ?

מעסיקים מעל 10 עובדים – העברת הודעה מהמעסיק אלינו על יציאת עובד לחל"ת והפסקת התשלום בגינו, הודעה זו יכולה להתבצע באמצעות דיווח בממשק מעסיקים בשדה "סטטוס עובד בחודש משכורת" (יש אפשרות לבחור בערך "חל"ת) וכן בשדה "תאריך תחילת סטטוס עובד", פה יש לרשום את התאריך בו יצא העובד לחל"ת.

מעסיקים מתחת ל10 עובדים – יש להעביר אלינו רשימה הכוללת את שם העובד, ת.ז, שכר, יציאה לחל"ת, מועד היציאה לחל"ת, שם איש הקשר במעסיק, אנו נעדכן את הגופים המוסדיים בהתאם.

לנוחיותכם מצורפת איגרת לעובד שיוצא לחל"ת.

בתקופה רגישה ומאתגרת זו, אנו בדוידוף עושים את כל המאמצים בכדי לשמור על שגרת עבודה תקינה ככל שניתן ונעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה.

בברכה בריאות איתנה,
דוידוף הסדרים פנסיוניים