מעסיק יקר,

שימור זכויות וכיסויים ביטוחים בתקופת חל"ת

בתקופה מורכבת זו ובימים של אי ודאות, לא מעט מעסיקים נדרשים לסוגיה של הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת).
בעת חל"ת לא מועברים תשלומים לביטוח הפנסיוני דבר שעלול לפגוע בזכויות ובכיסויים הביטוחים של העובד.

להלן השינויים הצפויים עקב יציאה לחל"ת בתוכניות הפנסיוניות השונות:

  • ביטוח מנהלים – על מנת לסייע לעובדים שנקלעו לאי יציבות תעסוקתית בתקופה זו, פנינו לחברות הביטוח השונות בבקשה להעניק לעובד את המשך הכיסוי הביטוחי הקיים בפוליסה ללא תשלום. נכון לעכשיו, חברות הביטוח מגדל, הפניקס ומנורה הרימו את הכפפה והסכימו לשמור על הכיסויים הביטוחים בפוליסה למשך 3 חודשים ללא עלות, בעת דיווח המעסיק על חל"ת. אנו מקווים ששאר חברות הביטוח ילכו בעקבותיהן ונעדכן בהמשך.
  • קרן פנסיה – בהתאם לתקנון קרן הפנסיה, במקרה של הפסקת תשלומים לקרן, נשמרות זכויות העמית לתקופה של 5 חודשים. כלומר, הכיסוי הביטוחי נשמר באמצעות ניכוי עלותו מיתרת החיסכון שעל שם העמית/העובד. כיסוי זה ישמר כאמור למשך 5 חודשים והעובד אינו נדרש לכל פעולה.
  • קופת גמל – תכנית זו אינה כוללת כיסויים ביטוחים.

 

מה על המעסיק לעשות ?

העברת הודעה מהמעסיק אלינו על יציאת עובד לחל"ת והפסקת התשלום בגינו, הודעה זו יכולה להתבצע באמצעות דיווח בממשק מעסיקים בשדה "סטטוס עובד בחודש משכורת" (יש אפשרות לבחור בערך חל"ת) וכן בשדה "תאריך תחילת סטטוס עובד", פה יש לרשום את התאריך בו יצא העובד לחל"ת.

חשוב לנו להבהיר, כי סוכנות דוידוף ערוכה היטב לקיים שגרת עבודה ומאפשרת מתן שרות בתקופה מאתגרת זו. כמו תמיד דוידוף רואה לנגד עיניה את הדאגה ללקוחותיה, ואנו נמשיך לעשות הכל על מנת להקל עליכם ולתת לכם ולעובדים שירות הולם.

בברכה בריאות איתנה,
דוידוף הסדרים פנסיוניים