החיסכון הפנסיוני מלווה אותך בעבודתך הראשונה ובאירועים משמעותיים לאורך כל חייך. חתונה, הולדת ילדים, גירושין או פטירה (חו"ח) שינויים אלה משפיעים באופן מהותי על החיסכון הפנסיוני שלך.
חיסכון פנסיוני עשוי להבטיח  הכנסה חודשית לפרישה, ובנוסף עשוי הוא לסייע  במענה כלכלי במקרה פטירה, או פיצוי חודשי במקרה של פגיעה ביכולת העבודה.

 

שינוי במצב משפחתי מחייב עדכון בתוכניות הפנסיוניות שלך בהתאם למצב החדש, לרבות, עדכון סכומי ביטוח, מסלול פנסיה ועדכון מוטבים במידת הצורך .

 

התחתנת ? נולד לך ילד ? מזל טוב ! עדכן את סוכן הביטוח  שלך  בהתאם למצב המשפחתי החדש בתוכניות הביטוח אשר ברשותך:

 

1. חיסכון פנסיוני – יש צורך להודיע על שינוי במצבך המשפחתי ולבדוק האם סכומי הביטוח, מסלול הפנסיה, ומסלול הביטוח מתאימים לצרכיך, לרבות לצרכי משפחתך
2. עדכון סכום ביטוח חיים-  סכום זה נועד להגן על משפחתך ולסייע ביצירת עוגן כלכלי במקרה של פטירה חו"ח
3. שינוי מוטבים בחברת הביטוח- המוטבים, כפי שנקבעו על ידך, יהיו זכאים לקבל את כספי הביטוח במקרה של פטירה בטרם עת.
4. ביטוח בריאות /סיעוד- כדאי לשקול להוסיף את בן/בת הזוג, הילדים  לתוכנית זו.

 

 

 

בכפוף להוראות הדין והוראות תקנון הקופה/הקרן או תנאי הפוליסה